Tìm kiếm
Sơ đồ    English
Trang chủ Phần mềm & Giải pháp Phần mềm Phần mềm quản lý
Gửi email In tin này
Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản cố định là phần mềm được thiết kế tổng thể cho phép tất cả các đơn vị thuộc các ngành khác nhau sử dụng hiệu quả..Phần mềm quản lý tài sản cố định của công ty chúng tôi được xây dựng theo hướng mở, dễ dàng nâng cấp, mở rộng trong tương lai...

I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

-Ngôn ngữ lập trình: Phần mềm kế toán ADSOFT được thiết kế bằng ngôn ngữ C#, cơ sở dữ liệu SQL server, chạy trên môi trường Windows 98 trở lên....

-Có thể chạy trên môi trường máy đơn lẻ hoặc chạy mạng nội bộ được phân quyền chi tiết đến từng người sử dụng, từng danh mục, từng báo cáo... với quyền hành tối đa trao cho người quản trị nắm quyền hệ thống.

-Cơ chế sao lưu dữ liệu lựa chọn cùng với chế độ tự động Backup tạo sự an toàn về số liệu hạch toán và cất trữ dữ liệu khi làm việc với chương trình .

-Ngôn ngữ hiển thị: Ngôn ngữ Tiếng Việt thuận tiện cho ngườisử dụng.

-Đồng tiền hạch toán: Cho phép người sử dụng hạch toán kép theo nhiều loại nguyên tệ và tiền Việt song song: USD và VNĐ

-Chương trình có khả năng tính toán dữ liệu và lập dự toán theo yêu cầu của người quản trị.

-Có khả năng gửi/ truyền dữ liệu các file bằng điện tử.

-Có khả năng xuất dữ liệu ra file Excel.

-Các chức năng ưu việt của phần mềm:

+Cơ sở dữ liệu mở

+Hệ thống các công cụ quản trị mạnh như: Chức năng tìm kiếm, gộp, chọn lựa, tự động định dạng các báo cáo theo yêu cầu của người quản trị.


II. NỘI DUNG CHI TIẾT

I. CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

STT

NỘI DUNG

I

CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

01

QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

§Quản lý tài sản cố định theo nhiều tiêu thức và các cấp quản lý

-Đối tượng sử dụng

-Nguyên giá TSCĐ

-Khấu hao TSCĐ

-Giá trị còn lại

-Hồ sơ tài sản cố định

§Quản lý tài sản theo cả hai chỉ tiêu

-Giá trị

-Số lượng

§Chi tiết theo từng tài sản, theo từng đối tượng sử dụng.

§Quản lý TSCĐ tổng hợp chung toàn cơ quan

§Quản lý và tổng hợp theo dõi tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ, công cụ dụng cụ tại các đơn vị.

§Tự động tính khấu hao TSCĐ

§Tự động cung cấp các báo cáo về tài sản như:

-Các sổ , thẻ chi tiết tài sản

-Các sổ tổng hợp tài sản

-Các báo cáo tăng, giảm TSCĐ

-Các báo cáo về khấu hao TSCĐ

-Các báo cáo về tình trạng thiết bị, thiết bị đang dùng, không cần dùng....

§Các báo cáo trên được cung cấp theo yêu cầu quản trị của người quản lý theo các tiêu thức đối tượng sử dụng, tình trạng tài sản, nhóm tài sản.

§Cung cấp các báo cáo liên quanđến việc kiểm tra đối chiếu, thuyết minh số liệu kế toán tại đơn vị.

02

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

§Cho phép phân quyền sử dụng đến từng người sử dụng, từng phân hệ kế toán.

§Cho phép nhiều người sử dụng.

§Cho phép nén dữ liệu và backup ra đĩa mềm và các thiết bị khác; cho phép sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu

§Bảo mật dữ liệu: Cho phép người quản trị cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và có hệ thống.

III

CÁC TIỆN ÍCH (CHỨC NĂNG) CỦA PHẦN MỀM

05

§Hệ thống chức năng đa dạng hỗ trợ tối đa cho người dùng. Chương trình được thiết kế với rất nhiều tính năng như:

+Chức năng thêm dòng mới (thêm bản ghi mới)đơn giản, dễ dàng cho người dùng nhập thông tin

+Chức năng sửathông tin: Chức năng sửa trên form và sửa trực tiếp trên lưới giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác sửa thông tin sai

+Chức năng đánh dấu dòng:giúp người dùng có thể sao chép hoặc xoá nhiều dòng được đánh dấu

+Chức năng tìm kiếmđa dạng giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh những thông tin cần tìm kiếm.

+Chức năng sắp xếp:giúp người dùng sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chí.

+Chức năng di chuyển dònggiúp người dùng di chuyển nhanh đến 1 dòng bất kỳ

+Chức năng chọn cột hiển thịgiúp người dùng có thể ẩn những cột không cần thiết.

+Chức năng gộp dữ liệu trên 1 và nhiều cộtgiúp cho người dùng có thể dễ dàng tổng hợp thông tin.

+Chức năng in bảng (F5)giúp cho người dùng có thể in danh sách bất kỳ

+Thay thế giá trị trong cột giúp người dùng có thể thay thế 1 hoặc nhiều giá trị trong cột chỉ bằng 1 thao tác

+Chép dữ liệu ra tệp tin giúp cho người dùng muốn sao lưu riêng 1 bảng dữ liệu phục cụ công tác lưu trữ, sao lưu an toàn

+Bổ sung dữ liệu từ tệp tin giúp cho người dùng muốn bổ sung những dòng đã chép.

+Kiểm tra trùng lặp: giúp cho người dùng có thể kiểm tra những thông tin thừa do nhập trùng nhau.

+Chức năng thay đổi tiêu đề cột giúp cho người dùng có thể thay đổi tiêu đề cột DL cho phù hợp với mục đích sử dụng của người dùng.

+Thay đổi độ rộng cột giúp cho người dùng có thể thay đổi độ rộng cột cho phù hợp với dữ liệu sử dụng.

+Kết xuất ra excel: Xuất dữ liệu từ lưới ra excel (xuất những gì ta nhìn thấy đang hiển thị trên lưới).


Các tin khác
Copyright © byVinh Hung Technology Joint stock Company
Tel: (04)3782 1388; Fax: (04)3782 1389; Email:info@adsoft.com.vn
VPGD: Số 71, Tổ 50, TT Tổng cục chính trị, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội